Åtgärdsprogram för större ekbock

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6313-9.