Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänhetens kunskap och attityd till klimatförändringen. ISBN 978-91-620-6311-5.