Alkylatbensin i småbåtsmotorer

Analys av miljöfördelar. ISBN 978-91-620-6307-8.

Sidor
27
Utgiven
2009-10
Pris
133,00 kr. (exkl moms)
140,98 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6307-8

Analys av miljöfördelar

Utsläppen av föroreningar från 2-takts utombordsmotorer är mycket stora. Kan halterna av poly-aromatiska kolväten från båtmotorerna bli så höga i grunda vikar och andra ställen där fiskarters fortplantning sker, att det kan vara en bidragande orsak till den minskade tillgången på fisk?

Naturvårdsverket har beställt den här syntesen av befintlig forskning på området som redovisas av IVL.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.