Mygg och Bti i nedre Dalälven

Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram. ISBN: 978-91-620-6305-4