Utvärdering av IKEU 1990—2006

Syntes och förslag. ISBN 978-91-620-6302-3.