Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008. ISBN 978-91-620-6301-6.