Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008. ISBN 978-91-620-6301-6.

Sidor
167
Utgiven
2009-10
Pris
277,00 kr. (exkl moms)
293,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-6301-6

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2006—2008

Inom den nationella miljöövervakningens screeningprogram mäts halter i miljön och eventuell risk för human exponering av kemikalier som inte finns med i miljöövervakningens tidsserier. Då mäts ett eller flera utvalda ämnen vid ett eller ett par tillfällen under ett år på olika ställen i landet och i olika typer av matriser som till exempel avloppsvatten, fisk eller luft.  

I den här rapporten sammanfattas resultaten från screeningprogrammet under 2006-2008. Rapporten innehåller en översikt av den kunskap som finns om de ämnesgrupper som studerats, var de finns och hur de används.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.