Klimatforskning i Sverige 1998–2001

En samlad redovisning, i pdf-format, av den klimatforskning som bedrivits och som hade svensk finansiering åren 1998–2001. ISBN 91-620-6264-6.