Fysisk planering arena för samspel

Ett studentarbete inom projektet Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS. ISBN 91-620-6186-0.