Framtidens miljö – allas vårt ansvar – pdf

Sammanfattning av miljömålskommitténs förslag. ISBN 91-620-6102-X.