Kulturarvet och miljön

Sektorsmål som ingår i Sveriges miljömål. ISBN 91-620-6073-2.