Tar den offentliga sektorn miljöhänsyn vid upphandling?

En enkätstudie 2009. ISBN 978-91-620-5997-2.