Sektorsansatser i en ny klimatöverenskommelse

Redovisning av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-5994-1.

Sidor
62
Utgiven
2009-10
Pris
144,00 kr. (exkl moms)
152,64 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5994-1

Redovisning av ett regeringsuppdrag

Sektorsansatser syftar till att minska klimatutsläppen i u-länder. Rapporten beskriver vad en sektorsansats är och vad åtgärderna kan bidra med för att nå ett effektivt klimatavtal, samt analyserar effekter och förutsättningar för olika sektorsansatser.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.