Minskad avskogning i utvecklingsländer

Tänkbara incitament i en ny klimatöverenskommelse. ISBN 978-91-620-5993-4.