Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp

Regeringsuppdrag juni 2009. ISBN 978-91-620-5991-0.

Sidor
40
Utgiven
2009-09
Pris
143,00 kr. (exkl moms)
151,58 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5991-0

Regeringsuppdrag juni 2009

På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket för femte året i rad återrapporterat effekterna av Klimp och LIP. Rapporten visar omfattningen av investeringsprogrammen från starten av LIP 1998 till och med de senaste besluten om slutrapporterade klimatinvesteringsprogram våren 2009. I sammanställningen redovisas förutom verkliga resultat och effekter även förväntade sådana. Rapporten beskriver även arbetet med kunskapsspridning av resultat och erfarenheter från investeringsprogrammen.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.