Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp

Regeringsuppdrag juni 2009. ISBN 978-91-620-5991-0.