Tillämpning av metodik för miljöriskbedömning på utvalda förorenade områden

Miljöriskbedömning i tre steg, tester och undersökningsmetoder har utvecklats och utvärderats. ISBN 978-91-20-5983-5.