Åtgärdsprogram för gotlandssäfferotplattmal

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5982-8.