Åtgärdsprogram för jordstjärnstryffel

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5981-1.