Minskat svinn av livsmedel i skolkök

Rapporten innehåller förslag på åtgärder som skolor, kommuner och myndigheter kan vidta för att minska matavfallet. ISBN 978-91-620-5979-8.

Sidor
50
Utgiven
2009-07
Pris
131,00 kr. (exkl moms)
138,86 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5979-8

Erfarenheter och framgångsfaktorer

Mängden mat som kastas i skolköken kan minska betydligt. Det visar denna utredning där sju skolkök har intervjuats. Vissa av skolköken har även gjort mätningar av hur mycket mat som kastas. Syftet är att fånga upp erfarenheter och identifiera framgångsfaktorer för att minska mängden mat som kastas.

Rapporten innehåller förslag på åtgärder som skolor, kommuner och myndigheter kan vidta för att minska matavfallet. En skola som vill minska mängden svinn kan exempelvis arbeta med att uppmärksamma resursslöseriet, servera mat av bra kvalitet, schemalägga en tillräckligt lång lunchrast, skapa lugn och ro i matsalen, arbeta med kompetensutveckling samt planering av inköp och tillagning. Från miljösynpunkt betyder minskat svinn av livsmedel att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion och hantering av livsmedel minskar.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.