Riskbedömning av förorenade områden

En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning. ISBN 978-91-620-5977-4.

Sidor
144
Utgiven
2010-01
Pris
275,00 kr. (exkl moms)
291,50 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5977-4

En vägledning från förenklad till fördjupad riskbedömning

Rapporten beskriver hur man kan bedöma miljö- och hälsorisker kopplade till förorenade områden. Syftet är att uppskatta vilka riskerna kan vara idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver minskas.

Ingår i en serie med tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978). 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.