Riktvärden för förorenad mark

Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. ISBN 978-91-620-5976-7.

Sidor
270
Utgiven
2009-10
Pris
515,00 kr. (exkl moms)
545,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5976-7

Modellbeskrivning och vägledning

Ett av flera verktyg i en riskbedömning är riktvärden. Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. I rapporten finns handledningen till ett beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark.

OBS! De generella riktvärdena återfinns på s.92-93 i rapporten.

Ingår i en serie med tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade områden (rapport 5976, 5977 och 5978).

- - -

Beställtryck, ej rabatt.