Statistikprogram för friluftsliv

Programmet är ett resultat av ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-5975-0.