Övervakning av biologisk mångfald och friluftsliv i tätorter

En metodstudie. ISBN 978-91-620-5974-3.