Övervakning av biologisk mångfald och friluftsliv i tätorter

En metodstudie. ISBN 978-91-620-5974-3.

Sidor
75
Utgiven
2009-09
Pris
163,00 kr. (exkl moms)
172,78 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5974-3
Författare
Marcus Hedblom och Mats Gyllin.

En metodstudie

Naturvårdsverket har tagit fram Övervakning av biologisk mångfald och friluftsliv i tätorter, en metodstudie som syftar till att ta fram underlag och förslag till hur man kan utöka den nuvarande övervakningen av landskapsförändringar i NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) till att även omfatta upplevelsevärden, rekreation och kvalitet hos naturtyper i tätorter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.