Partikelrörelser i vatten vid ett vindkraftverk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-5963-7