Programområde Luft

Rapport. Revision av nationellt program för luftövervakning. ISBN: 978-91-620-5957-6

Sidor
44
Utgiven
2009-04
Pris
127,00 kr. (exkl moms)
134,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5957-6

Revision av nationellt program för luftövervakning

Här beskriver revisionen av det nationella övervakningsprogrammet för luft det som genomfördes under 2007-2008. Syftet med revisionen var att ta fram ett program som tillgodoser nuvarande och kommandre krav enligt lagstiftning, konventioner och miljökvalitetsmålen.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.