Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-5956-9