Åtgärdsprogram för flodkräftan 2008–2013

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 978-91-620-5955-2