Åtgärdsprogram för smällvedel 2009–2012

Rapport. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5948-4.