Åtgärdsprogram för smällvedel 2009–2012

Rapport. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5948-4.

Sidor
37
Utgiven
2009-06
Pris
147,00 kr. (exkl moms)
155,82 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5948-4
Författare
Stefan Grundström.

(Astragalus penduliflorus)

Det finns idag förekomster av smällvedel i Jämtland, Västernorrland och Dalarna. Uppskattningsvis finns cirka 4000 plantor med huvudutbredning kring Stugun med omgivning i Jämtlands län. Smällvedeln förekommer både i påverkade områden som grustag och vägkanter liksom i naturliga biotoper. Minskningen av populationen sker framförallt på de naturliga lokalerna. Orsaken till dess minskning är med största sannolikhet igenväxning och frånvaro av brand som höll landskapet öppnare, mineraliserade jorden och minskade humuslagret.

I programmet föreslås inventering, övervakning, samt skötsel på samtliga lokaler, samt fortsatt slåtter längs väg 87. Vidare föreslås insådd av frön på några lokaler som populationsförstärkande åtgärd! Åtgärdsprogrammet är vägledande, men inte legalt bindande, för berörda myndigheters och andra aktörers samordnade insatser för smällvedelns bevarande under åren 2009–2012.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.