Index över nya bilars klimatpåverkan 2008

Sverige har den mest bränsleslukande bilparken i EU, men utvecklingen går tydligt åt rätt håll, visar bilindex för nya bilar 2008. ISBN 978-91-620-5946-0.