Hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark

Rapporten ingår i en serie från kunskapsprogrammet HÅLLBAR SANERING. ISBN 978-91-620-5929-3.