Åtgärdsprogram för fjällräv 2008–2012

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.
ISBN: 978-91-620-5927-9

Sidor
40
Utgiven
2009-03
Pris
136,00 kr. (exkl moms)
144,16 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5927-9
Författare
Bodil Elmhagen

(Alopex lagopus)

Fjällräven är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Hård jakt innan fridlysningen, uteblivna lämmeltoppar och konkurrens från rödräv har bidragit till att antalet fjällrävar i de skandinaviska fjällen har minskat drastiskt under 1900-talet. Programmet föreslår bland annat stödutfodring och rödrävsjakt.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Bestältryck, ej rabatt.