Åtgärdsprogram för fjällräv 2008–2012

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.
ISBN: 978-91-620-5927-9