Effekter av undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk på fisk från Bottniska viken

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-5924-8.