Åtgärdsprogram för väddnätfjäril

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5920-0.