Åtgärdsprogram för väddnätfjäril 2008–2012

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5920-0.

Sidor
77
Utgiven
2009-03
Pris
158,00 kr. (exkl moms)
167,48 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5920-0
Författare
Claes U. Eliasson och Jan-Olov Björklund.

Med bilaga kärrantenmal, ängsväddantenmal och rosenmott

Väddnätfjärilen har minskat kraftigt under 1900-talet. Den är knuten till öppna miljöer med god förekomst av obetad ängsvädd. Programmet har en bilaga som omfattar kärrantennmal, ängsväddantennmal och rosenmott. Åtgärder som föreslås är bland annat anpassad skötsel, röjningar, inventeringar populationsförstärkningar och information.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.