Åtgärdsprogram för finnögontröst 2008–2012

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5918-7.

Sidor
34
Utgiven
2009-03
Pris
126,00 kr. (exkl moms)
133,56 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5918-7
Författare
Thomas Appelqvist, Tomas Fasth och Ola Bengtson.

(Euphrasia rostkoviana ssp. fennica)

Finnögontröst finns på drygt 30 lokaler, främst i Småland, Östergötland och Uppland. Den växer i gamla fodermarker, men ibland även i vägkanter och andra gräsmarker, och är starkt beroende av bete eller slåtter. I programmet föreslås åtgärder som kunskapsuppbyggnad, information, utveckling av skötselmetoder samt skötsel och restaurering av växtplatser.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.