Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Rapporten belyser hur de första åtgärdsprogrammen är utformade, hur de genomförs och i vilken grad de förbättrat utomhusluften. ISBN: 978-91-620-5915-6