Betydelsen av pentaklorfenolbehandlat trä för spridning av dioxiner

Rapporten redovisar en kunskapssammanställning inom området och kemiska analyser av några utvalda produkter. ISBN 978-91-620-5911-8.