Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper

Rapporten är ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-5910-1.