Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper

Rapporten är ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-5910-1.

Sidor
249
Utgiven
2009-01
Pris
277,00 kr. (exkl moms)
293,62 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5910-1

Ökad global handel, fler och snabbare transporter i kombination med en förmodad förändring mot ett varmare klimat i Sverige, bidrar till att risken för introduktion av invasiva främmande arter ökar.

Det är mycket viktigt att åtgärder mot de mest oönskade invasiva arterna sätts in i ett tidigt skede för att minska de negativa effekterna på biologisk mångfald, socioekonomin och människors och djurs hälsa. Förebyggande arbete är mest effektivt och för att det ska fungera är det viktigt att arbetet samordnas nationellt såväl som internationellt.

I detta regeringsuppdrag har Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen tillsammans med Tullverket, ArtDatabanken och Sjöfartsverket tagit fram en gemensam nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.