Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer

Rapport. Kunskapsläge och forskningsbehov. ISBN 978-91-620-5908-8.