Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer

Rapport. Kunskapsläge och forskningsbehov. ISBN 978-91-620-5908-8.

Sidor
104
Utgiven
2008-12
Pris
165,00 kr. (exkl moms)
174,90 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5908-8

Kunskapsläge och forskningsbehov

Sjukdomssymptom och överdödlighet bland djurarter i akvatisk och terrester miljö rapporteras. Möjliga orsaker till effekter på bland annat fisk och fågel i marin och limnisk miljö som kan knytas till miljögifter presenteras. Behovet av ytterligare forskningsinsatser sammanfattas.

Ny reviderad utgåva av rapport 978-91-620-5810-4.

Beställtryck, ej rabatt.