Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat

Rapport från kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. ISBN: 978-91-620-5897-5