Svinn i livsmedelskedjan

Rapport med förslag till åtgärder för att minska svinnet. ISBN: 978-91-620-5885-2