Förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

Genomförande av dir 2008/50/EG samt MIKSA- förslaget. ISBN 978-91-620-5884-5.