Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Naturvårdsverkets förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Underlag till ett regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-5882-1.

Sidor
70
Utgiven
2008-10
Pris
196,00 kr. (exkl moms)
207,76 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5882-1

Här presenteras Naturvårdsverkets förslag till miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.

Rapporten är underlag till ett regeringsuppdrag om genomförande av det fjärde dotterdirektivet till ramdirektivet för luft. I rapporten ingår även redovisningen av regeringsuppdraget.