Effekter av spridning av genetiskt främmande populationer

Rapporten utgör ett led i uppföljningsarbetet kring artikel 8h i Konventionen om biologisk mångfald (CBD). ISBN: 978-91-620-5881-4