Effekter av spridning av genetiskt främmande populationer

Rapporten utgör ett led i uppföljningsarbetet kring artikel 8h i Konventionen om biologisk mångfald (CBD). ISBN: 978-91-620-5881-4

Sidor
217
Utgiven
2008-11
Pris
263,00 kr. (exkl moms)
278,78 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5881-4
Författare
Linda Laikre, Anna Palmé, Lena C. Larsson, Johan Charlier och Nils Ryman.

En kartläggning av förutsättningarna för uppföljande studier av utsättningar av djur och växter i Sverige

I denna rapport kartläggs i vilken utsträckning det finns genetisk kunskap om invaderade populationer i Sverige gällande effekter av den storskaliga spridning som förekommer. Det finns risker att dessa arter genetiskt kan påverka våra naturligt förekommande inhemska arter.