Erfarenheter av vindkraftsetablering– Förankring, acceptans och motstånd

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-5866-1