Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp [2008]

Regeringsuppdrag. ISBN 978-91-620-5861-6.