En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-5856-2.

Sidor
97
Utgiven
2008-09
Pris
256,00 kr. (exkl moms)
271,36 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5856-2
Författare
Andreas Wikström och Åke Granmo.

I rapporten beskrivs hur ljud från vindkraftverk påverkar beteende och aktivitetsmönster hos limfjordsmussla, ormstjärna, sandräka och rödspotta.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.