En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-5856-2.