Regionala landskapsstrategier – Ett rikt växt- och djurliv

En kunskapssammanställning – fallstudier ISBN: 978-91-620-5855-5

Sidor
197
Utgiven
2009-03
Pris
167,00 kr. (exkl moms)
177,02 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5855-5
Författare
Margareta Ihse och Swantje Oostra.

En kunskapssammanställning – fallstudier

Rapporten presenterar landskapsekologiska tankesätt, teorier, idéer, modeller och fallstudier samt helhetstankar för landskapsplanering som kan användas vid genomförande av landskapsstrategier.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.