Företagsekonomisk redovisning av markföroreningar

Rapport från kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. ISBN 978-91-620-5835-7.