Studier på småfisk vid Lillgrund vindpark

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-5831-9.

Sidor
40
Utgiven
2008-06
Pris
173,00 kr. (exkl moms)
183,38 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5831-9
Författare
Linus Hammar, Andreas Wikström, Patrik Börjesson och Rutger Rosenberg.

Effektstudier under konstruktionsarbeten och anläggning av gravitationsfundament

Studie av hur anläggningsarbeten påverkar fisk vid etablering av betongfundament för havsbaserade vindkraftverk.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.