Åtgärdsprogram för mnemosynefjäril 2008–2012

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5829-6.

Sidor
42
Utgiven
2008-06
Pris
137,00 kr. (exkl moms)
145,22 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5829-6
Författare
Markus Franzén och Lars Imby.

(Parnassius mnemosyne)

Mnemosynefjäril är en de mest hotade fjärilsarterna i Sverige. Den förekommer i mosaikartade ängs- och hagmarker med inget eller extensivt bete, ofta i anslutning till förekomster av nunneörter. Programmet föreslår biotopvård och skapandet av spridningskorridorer.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.