Miljömässig optimering av fundament för havsbaserad vindkraft

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN 978-91-620-5828-9.